7+

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Хензигбей" с. Ээрбек Кызылского кожууна РТ

Шагаа-биле!!!

Тыва чонум чанчылдары
Тывызыксыг аажок чараш.
Шаандан тура чанчыл болган
Шагаа деп бир байырлал бар.
Шагаа дээрге тыва чоннун
Чаагай сузук чанчылы-дыр
Айнын чаазын, хуннун эртенин
Алгап йорээн байыры-дыр.

Шагаа-биле, амыр менди!